دانلود مقاله شایستگی های شخصی دانش آموزان اسپانیایی به دنبال مراقبت های متفاوت آکادمیک

دانلود مقاله شایستگی های شخصی دانش آموزان اسپانیایی به دنبال مراقبت های متفاوت آکادمیک

دانلود مقاله شایستگی های شخصی دانش آموزان اسپانیایی به دنبال مراقبت های متفاوت آکادمیک

دانلود مقاله شایستگی های شخصی دانش آموزان اسپانیایی به دنبال مراقبت های متفاوت آکادمیک

موضوع انگلیسی:PERSONAL COMPETENCIES OF SPANISH STUDENTS PURSUING
DIFFERENT ACADEMIC CAREERS
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:16
سال انتشار:2014

چکیده

این تحقیق یک نمونه از 332 نوجوان اسپانیایی را دنبال می کند که مشاغل مختلف دانشگاهی را دنبال می کنند
و رابطه بین چهار مفهوم شناختی نوظهور در روانشناسی مثبت: اختیاری
خوش بینی ، امید ، خودکارآمدی و حس انسجام. نتایج از نظر آماری معنی دار است
تفاوت بین افرادی که مشاغل موفق دانشگاهی را دنبال کرده اند ، صرف نظر از
جهت گیری به سمت دانشگاه یا جهت گیری حرفه ای و کسانی که سابقه تحصیلی ناموفق داشته اند. علاوه بر این ، روابط متقابل بین همه سازه های در نظر گرفته شده ، به وضوح وجود دارد
تعریف مشخصات توسعه مثبت در نوجوانان ، که تحقیقات بیشتر و توسعه شاخص های مختلف عملکرد انسانی را برای ارتقاء رشد مثبت در نوجوانان پیشنهاد می کند.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید