دانلود مقاله شاخص های انطباق اطلاعات

دانلود مقاله شاخص های انطباق اطلاعات

دانلود مقاله شاخص های انطباق اطلاعات

دانلود مقاله شاخص های انطباق اطلاعات

موضوع انگلیسی:The information compliance indexes
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:27
سال انتشار:2014

چکیده
تصویب استانداردهای IASB در اتحادیه اروپا نشان دهنده تلاش مهمی برای هماهنگی در جهت است
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید