دانلود مقاله شاخص آگاهی مشتریان از تأمین مالی خرد

دانلود مقاله شاخص آگاهی مشتریان از تأمین مالی خرد

دانلود مقاله شاخص آگاهی مشتریان از تأمین مالی خرد

دانلود مقاله شاخص آگاهی مشتریان از تأمین مالی خرد

موضوع انگلیسی:Microfinance clients’ awareness index
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:15
سال انتشار:2015

چکیده
ارتقای آموزش مالی برای افراد فقیر در کشورهای در حال توسعه نیازمند آن است
کار در چندین جبهه ، یکی از آنها توسعه معیاری برای ارزیابی نتیجه آموزش مالی در ارتباط با اهداف توسعه وسیع تر است. در این مقاله مشتریان خرد مالی تأمین می شود
شاخص آگاهی (MCAI) برای تعیین سطح آگاهی مالی مشتریان خرد مالی.
این شاخص یک معیار جامع است که اطلاعات مربوط به چندین جنبه آگاهی مالی را در یک عدد بین 1 تا 2 شامل می شود ، که در آن 1 نشان دهنده جهل کامل و 2 نشان دهنده آگاهی کامل مالی از محصول خرد است.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید