دانلود مقاله سیستم های مدیریت کیفیت

دانلود مقاله سیستم های مدیریت کیفیت

دانلود مقاله سیستم های مدیریت کیفیت

دانلود مقاله سیستم های مدیریت کیفیت

موضوع انگلیسی:Sistemas de gestión de la calidad
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2015

چکیده
در این کار ، سطوح پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت (QMS) در شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
جنوب اسپانیا و شمال مراکش و انگیزه ها ، مزایا یا موانع شناسایی شده. گرفته شده است
برای این نمونه 322 شرکت است. بر خلاف سایر مطالعات ، عمدتا جهت گیری
درک شرکتهای قبلاً دارای گواهینامه ، همچنین شناختن ادراک نیز در نظر گرفته شده است
شرکتهایی که QMS ندارند با چالش اجرای آن روبرو هستند. نتایج این کار
وجود تفاوت بین دو منطقه ، مانند سطح گواهینامه
کیفیت ، اما همچنین شباهت هایی مانند در نظر گرفتن هزینه ها و کمبود زمان به عنوان
موانع اصلی اجرای ، یا استانداردسازی بهتر روشهای کاری و
کیفیت محصولات و خدمات به عنوان مزایای اصلی
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید