دانلود مقاله سنجش کیفیت زندگی در سلامت روان

دانلود مقاله سنجش کیفیت زندگی در سلامت روان

دانلود مقاله سنجش کیفیت زندگی در سلامت روان

دانلود مقاله سنجش کیفیت زندگی در سلامت روان

موضوع انگلیسی:Measuring quality of life in mental health
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2014

چکیده

اندازه گیری سالهای تعدیل کیفیت زندگی با استفاده از معیارهای کلی کیفیت زندگی بر اساس اولویت عمومی رایج است
هنگام ارزیابی مداخلات بهداشتی تمرین کنید. با این حال ، نگرانی هایی وجود دارد که اقدامات مشترک است
استفاده ، مانند EQ-5D و SF-6D ، تمرکز بیش از حد بر سلامت جسمانی است و بنابراین ممکن است مناسب نباشد
برای اندازه گیری کیفیت زندگی افراد مبتلا به مشکلات روانی هدف این تحقیق این بود که
شناسایی حوزه های کیفیت زندگی که برای افرادی که دارای مشکلات روانی هستند به ترتیب مهم است
برای ارزیابی اعتبار محتوای این اقدامات کلی. مصاحبه کیفی نیمه ساختار یافته بود
با 19 نفر ، که از خدمات بهداشت روان انگلستان استخدام شده اند ، با طیف گسترده ای از سلامت روان ، انجام شده است
مشکلات در سطوح مختلف شدت این یک مرور سیستماتیک و موضوعی قبلی را تکمیل کرد
ترکیب مطالعات کیفی در مورد یک موضوع هفت حوزه مهم برای کیفیت زندگی مردم
با مشکلات بهداشت روانی مشخص شد: رفاه و بیماری. روابط و احساس
تعلق داشتن ؛ فعالیت؛ درک خود ؛ خودمختاری ، امید و ناامیدی ؛ و سلامت جسمانی این ها بودند
مطابق با مرور سیستماتیک ، با افزودن سلامت جسمانی به عنوان یک حوزه ، و نشان داد a
تأکید متفاوت بر جنبه های مثبت و منفی کیفیت زندگی با توجه به شدت آن
مشکلات روحی و روانی. نتیجه می گیریم که محتوای اقدامات عمومی مبتنی بر ترجیح موجود از
سلامت این فضای دامنه را به خوبی پوشش ندهید. علاوه بر این ، زیرا ممکن است مردم تجربه قابل توجهی داشته باشند
بهبود کیفیت زندگی آنها بدون ثبت نام در پایان مثبت مقیاس کیفیت زندگی ، این است
مهم است که طیف کامل جنبه های منفی تا مثبت هر حوزه در آن گنجانده شود
هر اندازه گیری کیفیت زندگی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید