دانلود مقاله سرمایه گذاری سرمایه گذاری خطرپذیر و عملکرد فناوری از شرکتهای نمونه کارها

دانلود مقاله سرمایه گذاری سرمایه گذاری خطرپذیر و عملکرد فناوری از شرکتهای نمونه کارها

دانلود مقاله سرمایه گذاری سرمایه گذاری خطرپذیر و عملکرد فناوری از شرکتهای نمونه کارها

دانلود مقاله سرمایه گذاری سرمایه گذاری خطرپذیر و عملکرد فناوری از شرکتهای نمونه کارها

موضوع انگلیسی:Venture capital investments and the technological performance
of portfolio firms
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:16
سال انتشار:2016

چکیده

رابطه بین انتخاب سرمایه گذاران خطرپذیر از اهداف سرمایه گذاری و تأثیرات آن چیست
این سرمایه گذاری ها در زمینه ثبت اختراع شرکت های نمونه کارها؟ در این مقاله ، ما الف
چارچوب مدل سازی و برآورد برای کشف اینکه آیا سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) سرمایه را افزایش می دهد ، طراحی شده است
ثبت اختراع در شرکتها یا اینکه آیا این اثر ناشی از انتخاب سرمایه گذاری قبلی است
بر خروجی ثبت اختراع شرکت ها ما مدلهای همزمان پیش بینی می کنیم که شرکتها VC را جذب می کنند
تامین مالی ، احتمال ثبت اختراع آنها و تعداد ثبت اختراعات درخواست شده و اعطا شده. بطور کامل
با در نظر گرفتن درون زایی سرمایه گذاری ، متوجه می شویم که اثر VC بر ثبت اختراع ناچیز است
یا منفی ، بر خلاف نتایج تولید شده توسط مدلهای ساده تر با معادلات مستقل. ما
یافته ها نشان می دهد که سرمایه گذاران خطرپذیر از علائم ثبت اختراع برای سرمایه گذاری در شرکت های تجاری تبعیت می کنند
دانش عملی و نشان می دهد که آنها بیشتر به منظور منطقی کردن ، و نه افزایش ، ثبت اختراع را ترجیح می دهند
خروجی شرکتهای نمونه کارها

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید