دانلود مقاله سرمایه گذاران خارجی در مقابل نهادهای داخلی در بازارهای نوظهور

دانلود مقاله سرمایه گذاران خارجی در مقابل نهادهای داخلی در بازارهای نوظهور

دانلود مقاله سرمایه گذاران خارجی در مقابل نهادهای داخلی در بازارهای نوظهور

دانلود مقاله سرمایه گذاران خارجی در مقابل نهادهای داخلی در بازارهای نوظهور

موضوع انگلیسی:Foreign versus domestic institutional investors
in emerging markets
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:23
سال انتشار:2015

چکیده

با استفاده از نمونه بزرگی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کره در سال 1998–
در سال 2007 ، این مطالعه بررسی می کند که آیا و چگونه تجارت خارجی و داخلی انجام می شود
سرمایه گذاران نهادی میزان اطلاعات خاص شرکت را بهبود می بخشد
در قیمت سهام گنجانده شده است ، که توسط همزمانی قیمت سهام مشخص می شود. ما پیدا می کنیم،
اول اینکه ، همزمانی قیمت سهام به طور قابل توجهی با شدت آن کاهش می یابد
تجارت توسط سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران نهادی داخلی. دومین،
معاملات توسط سرمایه گذاران خارجی باعث می شود اطلاعات مربوط به شرکت در قیمت سهام به مراتب بیشتر از معاملات داخلی باشد
موسسات سوم ، در میان موسسات داخلی با سرمایه گذاری متفاوت
افق ، موسسات سرمایه گذاری کوتاه مدت ، مانند اوراق بهادار و سرمایه گذاری
شرکت های معتبر ، نقش مهمی در ترکیب شرکت های خاص ایفا می کنند
اطلاعات مربوط به قیمت سهام از طریق فعالیت های تجاری آنها ، در مقایسه با
موسسات سرمایه گذاری بلند مدت مانند بانک ها و شرکت های بیمه.
در نهایت ، ما شواهدی را ارائه می دهیم که نشان می دهد تجارت توسط خارجی و داخلی انجام می شود
م institutionsسسات کوتاه مدت از میزان اشتباه تعهدی جلوگیری می کند. نتایج ما
برای بررسی های مختلف حساسیت قوی هستند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید