دانلود مقاله سایکوپاتی ، اضطراب و تاب آوری

دانلود مقاله سایکوپاتی ، اضطراب و تاب آوری

دانلود مقاله سایکوپاتی ، اضطراب و تاب آوری

دانلود مقاله سایکوپاتی ، اضطراب و تاب آوری – سرسختی روانی به عنوان واسطه رابطه سایکوپاتی – اضطراب در

موضوع انگلیسی:Psychopathy, anxiety, and resiliency – Psychological hardiness as a
mediator of the psychopathy–anxiety relationship in a prison setting
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار:2015

چکیده

ادبیات مربوط به ارتباط بین سایکوپاتی و اضطراب تا حدودی مختلط است ، اما چنین بوده است
پیشنهاد کرد که یکی از مزایای احتمالی سایکوپاتی ، انعطاف پذیری در برابر اضطراب است. ساختار دیگر مربوط به تاب آوری ، سرسختی روانی است و چندین مطالعه ارتباطات را مشخص کرده اند
بین سرسختی روانی ، پاسخ های اضطرابی و اثرات استرس بر سلامت جسمی و روانی.
هدف از مطالعه حاضر بررسی این موضوع است که آیا ویژگی های سرسختی روانشناختی واسطه هستند یا خیر
رابطه بین ویژگی های سایکوپاتی و اضطراب تجربه شده در محیط زندان نتایج
از نظر دو عامل زمینه ای (مدل دو عاملی) در ساختار روانی تفاوت وجود دارد
از PCL-R) روابط متفاوتی با اضطراب داشت. از طریق تجزیه و تحلیل میانجیگری (PROCESS) ، ما دریافتیم
این رابطه تا حدی با ابعاد تعهد سرسختی روانی انجام می شود. به
تا جایی که ما می دانیم ، این اولین مطالعه ای است که به بررسی اثر میانجیگری احتمالی روانشناسی پرداخته است
سرسختی در رابطه بین سایکوپاتی و اضطراب بنابراین ایمنی نسبی در برابر اضطراب که قبلاً با سایکوپاتی مرتبط بود ، می تواند تا حدی با سطوح بالاتر تعهد سرسختی توضیح داده شود.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید