دانلود مقاله ساختار فکری تحقیقات مدیریت منابع انسان

دانلود مقاله ساختار فکری تحقیقات مدیریت منابع انسان

دانلود مقاله ساختار فکری تحقیقات مدیریت منابع انسان

دانلود مقاله ساختار فکری تحقیقات مدیریت منابع انسان

موضوع انگلیسی:Estructura intelectual de la investigación sobre dirección de recursos
humanos
زبان:اسپانیایی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:13
سال انتشار:2015

چکیده
هدف از این کار تحقیقاتی تلاش برای شناسایی جریانهای اصلی است
تحقیق در زمینه علمی یا حوزه تجزیه و تحلیل مدیریت منابع انسانی
همه مقالات تحقیقاتی منتشر شده در مجله بین المللی منابع انسانی
مدیریت (IJHRM) در بازه زمانی بین 2000 تا 2012. به عبارت دیگر ، یا
به عبارت دیگر ، "ساختار فکری" رشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (رشته HRM). نویسندگان
آنها برای این منظور از روش های کتاب سنجی استفاده می کنند. به طور خاص ، تجزیه و تحلیل استنادی و مشارکتی استفاده شد
نویسندگان (ACA). تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی (SNA) نیز برای ادامه نمایندگی استفاده شد
یا تجسم ساختار یا پایگاه دانش مذکور. با توجه به نتایج ، تجزیه و تحلیل توسعه یافته به ما امکان می دهد خطوط مختلف یا جبهه های تحقیقاتی را که تشکیل می دهند محدود کنیم
ساختار فکری تحقیق توسعه یافته در زمینه مدیریت منابع انسانی
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید