دانلود مقاله ساختار عاملی نسخه اسپانیایی Life تست جهت گیری تجدید نظر شده (LOT-R)

دانلود مقاله ساختار عاملی نسخه اسپانیایی Life تست جهت گیری تجدید نظر شده (LOT-R)

دانلود مقاله ساختار عاملی نسخه اسپانیایی Life تست جهت گیری تجدید نظر شده (LOT-R)

دانلود مقاله ساختار عاملی نسخه اسپانیایی Life تست جهت گیری تجدید نظر شده (LOT-R)

موضوع انگلیسی:Factor structure of the Spanish version of the Life
Orientation Test-Revised (LOT-R)
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2015

چکیده

t Studies of the dimensionality of the Life Orientation Test-Revised (LOT-R), considered as the gold standard in the measurement of dispositional optimism, yield controversial
results due to the various factorial solutions found. Consequently, the factorial structure of
the test has not yet been fully established. The aim of this study is to determine the factorial
structure of the LOT-R by comparing seven previous models and their empirical evidence. The
test was administered to 906 Spanish participants, ages 18 to 61 (mean age: 23; 56% males).
Confirmatory factor analyses were conducted using polychoric correlations. Considering the
theoretical background and the best model fit indices (RMSEA=.038; CFI=.98), we conclude that
the test presents a factorial structure of a second-order factor (life orientation) composed of
two factors (optimism and pessimism). Thus, we recommend using a single global score that
could be referred to as life orientation but which ultimately represents the level of dispositional
optimism.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید