دانلود مقاله زمینه های معرفتی و عمل گرایانه نظارت بر اخلاق

دانلود مقاله زمینه های معرفتی و عمل گرایانه نظارت بر اخلاق

دانلود مقاله زمینه های معرفتی و عمل گرایانه نظارت بر اخلاق

دانلود مقاله زمینه های معرفتی و عمل گرایانه نظارت بر اخلاق

موضوع انگلیسی:Epistemic and Pragmatic Backgrounds of Supervision of Ethics
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار: 2014

چکیده

جامعه مدرن به طور فزاینده ای با نیاز به تأمل و رعایت اخلاقی در زمینه های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، تعریف می شود.
سیاست های اداری و غیره
در این زمینه ، اخلاق کاربردی توسعه یافته و در این زمینه ، یک حوزه فرارشته ای ، مبتنی بر دلیل عمومی و داشتن هنجاری
بازتاب: تخصص اخلاق
در زمینه تخصص اخلاقی ، طیف وسیعی از شیوه ها از جمله مشاوره و مشاوره ، اخلاق ، حسابرسی اخلاق ،
ایجاد قوانین اخلاقی و فعالیت کمیسیون های اخلاق.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید