دانلود مقاله رویکرد نمادین به آموزش اخلاق

دانلود مقاله رویکرد نمادین به آموزش اخلاق

دانلود مقاله رویکرد نمادین به آموزش اخلاق

دانلود مقاله رویکرد نمادین به آموزش اخلاق

موضوع انگلیسی:Symbolic approach to education in ethics
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:8
سال انتشار:2015

چکیده
رویکرد نمادین به آموزش اخلاقی نیازهای ما را به حس ، تخیل ، احساس ، خودانگیختگی ، زبان ، شهود ، تقویت می کند.
و قضاوت ها واقعیت نمادین هسته انسانیت را با تجسم بی نهایت در محدود بیان می کند. نمادها هستند
فایل های فشرده شده و هدف ما این است که برنامه مناسبی را برای بازکردن زیپ صحیح آنها بدست آوریم. بیان هرمنوتیک نمادها در هنر ،
پیشنهاد شده توسط گادامر ، کاسیرر و ریکور ، اساس تحقیقات ما بود. رویکرد نمادین باعث ایجاد حساسیت می شود
تمایز بین خوب و بد منجر به ایجاد حساسیت اخلاقی ، خودشناسی و صداقت می شود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید