دانلود مقاله رویکرد شبیه سازی ترکیبی برای بهبود ظرفیت راه آهن و برنامه های قطار

دانلود مقاله رویکرد شبیه سازی ترکیبی برای بهبود ظرفیت راه آهن و برنامه های قطار

دانلود مقاله رویکرد شبیه سازی ترکیبی برای بهبود ظرفیت راه آهن و برنامه های قطار

دانلود مقاله رویکرد شبیه سازی ترکیبی برای بهبود ظرفیت راه آهن و برنامه های قطار

موضوع انگلیسی:Hybrid simulation approach for improving railway capacity
and train schedules
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:14
سال انتشار:2015

چکیده
مدیریت زمان بندی یکی از روشهای عملیاتی است که معمولاً در آن استفاده می شود
سیستم راه آهن اروپایی با ساختار بالا برای بهبود استفاده از ظرفیت و حفظ پارامترهای سطح قابل قبول خدمات (LOS) ؛ اما مزایای بالقوه آنها برای کمتر
سیستم ساختار یافته ایالات متحده توجه کمی شده است. هدف این مطالعه این بود که
استفاده از ویژگی های مدیریت جدول زمانی را برای تجزیه و تحلیل بین این موارد بررسی کنید
پارامترهای LOS و استفاده از ظرفیت در ایالات متحده این تحقیق از یک روش شبیه سازی ترکیبی استفاده می کند ، جایی که خروجی RTC ، یک ابزار شبیه سازی توسعه یافته در ایالات متحده ، به عنوان
ورودی برای فشرده سازی جدول توسط RailSys ، یک ابزار شبیه سازی توسعه یافته در اروپا. 28
سناریوهایی در RailSys برای شناسایی سناریوی ترجیحی با LOS منطقی توسعه داده شد
پارامترها ضمن حفظ استفاده از ظرفیت تحت آستانه توصیه شده ،
و سناریوی انتخابی RailSys سپس در RTC تأیید شد. نتایج مطالعه
نشان داد که حداکثر 10 دقیقه زمان اقامت مجاز بهترین ظرفیت راهرو را ارائه می دهد
بهره برداری همچنین ، پارامترهای LOS برای تعداد کل توقف ها به میزان قابل توجهی بهبود یافت
(55 درصد کاهش) ، زمان کل ساکن شدن (کاهش 80 درصد) و زمان متوسط ​​ساکن شدن (کاهش 65 درصد).
در حالی که مدت زمانبندی افزایش یافت (استفاده از ظرفیت کاهش یافت) تا 18
نسبت به برنامه اولیه
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید