دانلود مقاله رویکردهای روانشناسی بالینی از الگوهای مختلف

دانلود مقاله رویکردهای روانشناسی بالینی از الگوهای مختلف

دانلود مقاله رویکردهای روانشناسی بالینی از الگوهای مختلف

دانلود مقاله رویکردهای روانشناسی بالینی از الگوهای مختلف

موضوع انگلیسی:Aproximaciones a la Psicología Clínica desde diferentes paradigmas
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:3
سال انتشار:2014

چکیده

سیستماتیک سازی که در مطالعه پدیده های مختلف آسیب شناسی روانی ، درک و درمان آنها یافت می شود ، به ما امکان می دهد فاصله مشخصی بین رایج ترین یافته ها درک کنیم.
با توضیح رفتارهای مختلف مشکلی و تصاویر بالینی و درمان روانی که اغلب پیشنهاد می شود مرتبط است (باتلر ، 2004). این ، در بسیاری از موارد ، منجر به پیدا کردن در می شود
برخی از تنظیمات بالینی خاص بین آنچه در مورد ماهیت این مشکل مورد بررسی قرار می گیرد و درمان پس از آن انجام می شود. حتی ممکن است به نظر برسد که تحقیقات در مورد
تکنیک های درمان و تحقیق بر روی متغیرهایی که مشکل را توضیح می دهند ، دو موضوع کاملاً متفاوت هستند ، در حالی که احتمالاً توصیه می شود ارتباط و نزدیکی بیشتری برای آنها وجود داشته باشد. شاید با فرض این فاصله گذاری یا توسط
مسائل دیگر مانند مسائل مربوط به سیاست تحقیق و توسعه ، پیکربندی بخش ها و حوزه های دانش در دانشگاه ،
و غیره … ، گاهی اوقات متوجه می شویم که بسیاری از تحقیقات اساسی که بارها در مورد مسائل بالینی انجام شده است
بیشتر به دنبال توضیح ماهیت و عملکرد فرایندها است
مطالعات شناختی که مطالعه می کنند که مشارکت آنها در درمان بالینی یا
روانشناسی برای توضیح این روند ، که به نحوی
ممکن است به دلیل خروج از موارد بالینی و اصولی و قصد باشد
عدم تغذیه آن چیزی است که انگیزه کمیته تحریریه را برانگیخته است
مجله Clínica y Salud ، مجله ای که از نزدیک با تمرینات حرفه ای ارتباط دارد ، در یک شماره تک نگاری نشان می دهد که چگونه رویکردهای تجربی یا مبتنی بر نظریه هایی که از درمان های معمول در این زمینه ها بسیار دور است ، می تواند مفید و مفید باشد.
غنی سازی برای مداخله در این زمینه ها ، شاید پیشنهاد کننده باشد
به متخصصان راهها یا روشهای جدیدی برای رسیدگی به مشکلاتی که با آنها روبرو هستند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید