دانلود مقاله روشها و روشهای تحقیق به سوی دانش ایجاد در حسابداری

دانلود مقاله روشها و روشهای تحقیق به سوی دانش ایجاد در حسابداری

دانلود مقاله روشها و روشهای تحقیق به سوی دانش ایجاد در حسابداری

دانلود مقاله روشها و روشهای تحقیق به سوی دانش ایجاد در حسابداری

موضوع انگلیسی:Research methods and methodology towards knowledge
creation in accounting

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:22
سال انتشار:2014

 

موضوع انگلیسی:Research methods and methodology towards knowledge
creation in accounting

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:22
سال انتشار:2014

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید