دانلود مقاله روشهای ترکیبی رویکرد آموزش حقوق و اخلاق در داخل علوم دارویی

دانلود مقاله روشهای ترکیبی رویکرد آموزش حقوق و اخلاق در داخل علوم دارویی

دانلود مقاله روشهای ترکیبی رویکرد آموزش حقوق و اخلاق در داخل علوم دارویی

دانلود مقاله روشهای ترکیبی رویکرد آموزش حقوق و اخلاق در داخل علوم دارویی

موضوع انگلیسی: Mixed methods
approach to instruction of law and ethics within the
pharmaceutical sciences
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار:2015

چکیده

سابقه و هدف: مسئولیت های حرفه ای بر اساس قوانین و اخلاقی است که باید رعایت شود
در آموزش علوم دارویی معرفی و تسلط یافت. طراحی آموزشی برای تدریس
به طور معمول مفاهیم را با رویکرد آموزشی سنتی معرفی می کند و به حفظ دانش آموزان نیاز دارد
قبل از استفاده در تنظیمات تمرین علاوه بر این ، بسیاری از مراکز به بهترین شیوه های تکیه می کنند
در خارج از کشور ، به دلیل فقدان قوانین و اسناد راهنمای محلی منتشر شده. اهداف: هدف از این
این مقاله به منظور خلاصه سازی و ارزیابی انتقادی یک آزمایشگاه مهارت های حرفه ای طراحی شده برای افزایش بود
یادگیری از طریق تنوع در روش های آموزشی مربوط به قانون داروسازی و بهترین شیوه ها
در مورد مواد مخدر ، داروهای کنترل شده و بنزودیازپین ها. تنظیم: این مطالعه انجام شد
در آزمایشگاه مهارتهای حرفه ای در کالج داروسازی در دانشگاه قطر.
روش: در مجموع 25 دانش آموز در یک جلسه آزمایشگاهی دوباره طراحی شده توسط a شرکت کردند
عضو هیات علمی ، مدرس بالینی ، دستیار آموزشی و تکنسین آزمایشگاه مهارت های حرفه ای.
آزمایشگاه شامل هشت ایستگاه مستقل بود که دانش آموزان در طول جلسه 3 ساعته آنها را چرخاندند.
ایستگاهها ماهیت بسیار تعاملی داشتند و با استفاده از روشهای غیر سنتی طراحی شده بودند
به عنوان کاراد ، نقش آفرینی و نقاشی های بازتابنده. همه ایستگاه ها سعی کردند که دانش آموزان ارتباط داشته باشند
مفاهیم آموخته شده برای تمرین در قطر معیارهای اصلی نتیجه: درک دانش آموزان از آزمایشگاه در یک پرسشنامه پس از اندازه گیری و به صورت توصیفی خلاصه شد. با استفاده از بازتاب
و تکنیک های اجماع ، دو عضو هیئت علمی یک SWOC (نقاط قوت ، ضعف ،
فرصت ها

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید