دانلود مقاله روشهای ارزیابی پتانسیل تولید انرژی تجدیدپذیر در مقیاس شهر

دانلود مقاله روشهای ارزیابی پتانسیل تولید انرژی تجدیدپذیر در مقیاس شهر

دانلود مقاله روشهای ارزیابی پتانسیل تولید انرژی تجدیدپذیر در مقیاس شهر

دانلود مقاله روشهای ارزیابی پتانسیل تولید انرژی تجدیدپذیر در مقیاس شهر

موضوع انگلیسی:Methodologies for city-scale assessment of renewable energy generation potential 

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:12
سال انتشار:2015

چکیده

در حمایت از سیاست های ملی و بین المللی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی ، بازیگران دولت محلی در سراسر جهان
اروپا و آسیا متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هستند. بسیاری سهم آن را تشخیص می دهند
تولید غیرمتمرکز برق تجدیدپذیر می تواند منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و در عین حال درآمدزایی شود. با این حال ، این بازیگران اغلب تحت فشارهای مالی قابل توجهی قرار دارند ، به این معنی که قابل اعتماد و قانع کننده هستند
مورد تجاری برای توجیه سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز است. این مقاله روشی را برای مقایسه سریع توسعه می دهد
ماندگاری اولیه پروژه برای چندین شهر و گزینه های نصب با استفاده از داده های تکنیک های پیش بینی باد و منابع خورشیدی. با انجام این کار ، ارزیابی منابع دقیق مبتنی بر تحقیقات دانشگاهی در دسترس و مفید برای تمرین کنندگان شهر قرار می گیرد.
متوسط ​​سرعت باد بلند مدت با استفاده از مشخصات عمودی لگاریتمی پیش بینی می شود. این از جزئیات استفاده می کند
داده های ساختمان سه بعدی برای برآورد پارامترهای آیرودینامیکی برای سطح پیچیده شهری منبع خورشیدی با استفاده از روش شناسی مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی مدل سازی شده است. این مکان را تعیین می کند
و هندسه سازه های سقف برای برآورد تابش ، در حالی که اثرات سایه زنی ساختمانهای دیگر را محاسبه می کند
و ویژگی های زمین ماندگاری پروژه برای تأسیسات بالقوه بر حسب ارزش فعلی خالص بیش از آن ارزیابی می شود
طول عمر فناوری و مشوق تعرفه تغذیه مرتبط. بازده سرمایه گذاری با تخفیف نیز برای همه سایت ها محاسبه می شود. این روش برای مطالعه موردی 6794 سایت متعلق به شورای شهر لیدز نشان داده شده است ،
بریتانیا. نتایج نشان می دهد پتانسیل قابل توجهی برای تولید انرژی بادی و خورشیدی در مقیاس کوچک در دارایی های شورا وجود دارد. آ
تعدادی از سایتها یک مورد تجاری قانع کننده برای سرمایه گذاری و در همه موارد با استفاده از برق تولید شده ارائه می دهند
در محل باعث بهبود قابلیت مالی می شود. این نشان می دهد که تاسیسات اولیه باید در دارایی هایی با تقاضای بالای برق قرار گیرند. به طور کلی ، این کار متدولوژیکی را ایجاد می کند که دارندگان دارایی های سطح شهر را قادر می سازد
تصمیمات سرمایه گذاری استراتژیک در کل مجموعه خود ، که بر اساس ارزیابی مالی باد و
پتانسیل تولید خورشیدی دقیق در مقیاس دارایی های فردی چنین ابزارهایی می توانند برنامه ریزی استراتژیک را تسهیل کنند
در داخل شهرها و کمک به اطمینان از سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در مقرون به صرفه ترین مناطق. علاوه بر این ، این روش می تواند با شناسایی سایتهایی با بازار بالاتر به مدیریت دارایی در مقیاس شهر کمک کند
در نتیجه پتانسیل آنها برای تولید انرژی تجدیدپذیر بیش از آنچه ممکن است برآورد شود.
© 2015 نویسندگان. منتشر شده توسط Elsevier Ltd. این یک مقاله دسترسی آزاد تحت مجوز CC BY است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید