دانلود مقاله رابطه فرهنگ و اخلاق

دانلود مقاله رابطه فرهنگ و اخلاق

دانلود مقاله رابطه فرهنگ و اخلاق

دانلود مقاله رابطه فرهنگ و اخلاق

موضوع انگلیسی:Relationship between culture & ethic
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:3
سال انتشار:2014

چکیده

با این تحقیق می توان تأثیر تفاوت های فرهنگی در درک نگرش های اخلاقی ترک و عرب را بهتر درک کرد
روابط کنونی به دلیل جنگ و مهاجرت در نتیجه آن بیشتر می شود. در این مقاله جنبه های فرهنگی از
ملل ترک و عرب و تأثیر این ابعاد بر ادراکات اخلاقی مورد بحث قرار گرفته است

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید