دانلود مقاله دیگر برچسب روانپزشکی وجود ندارد

دانلود مقاله دیگر برچسب روانپزشکی وجود ندارد

دانلود مقاله دیگر برچسب روانپزشکی وجود ندارد

دانلود مقاله دیگر برچسب روانپزشکی وجود ندارد

موضوع انگلیسی:No more psychiatric labels
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:8
سال انتشار:2014

چکیده

این مقاله استدلال می کند که تشخیص های روانپزشکی معتبر یا مفید نیستند. استفاده از
تشخیص روانپزشکی انگ را افزایش می دهد ، به تصمیمات درمانی کمک نمی کند ، با آن همراه است
بدتر شدن پیش آگهی طولانی مدت برای مشکلات روحی و روانی ، و باورهای غربی را در مورد آن تحمیل می کند
ناراحتی روحی در فرهنگ های دیگر این مقاله پایگاه شواهد را با تمرکز ویژه بررسی می کند
در مورد یافته های تجربی در ارتباط با موضوعات: اتیولوژی ، اعتبار ، قابلیت اطمینان ، درمان و
نتیجه ، پیش آگهی ، استعمار و تأثیر فرهنگ و سیاست عمومی. این شواهد نشان می دهد
به سمت چارچوبهای مبتنی بر تشخیص برای درک و مداخله در مشکلات سلامت روانی ، ناتوانی در بهبود دانش علمی ما یا بهبود نتایج در بالینی
تمرین می کند و نشان می دهد که ما باید از اتکا به رویکردهای مبتنی بر تشخیص فاصله بگیریم
برای سازماندهی تحقیقات و ارائه خدمات. مدلهای جایگزین مبتنی بر شواهد برای سازماندهی
مراقبت های موثر روانی در دسترس است بنابراین سیستم های تشخیصی روانپزشکی رسمی
مانند بخش بهداشت روانی طبقه بندی بین المللی بیماریها ویرایش دهم
(ICD-10) و راهنمای آمار تشخیصی نسخه پنجم (DSM 5) باید لغو شود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید