دانلود مقاله دیدگاه لاتین آمریکایی روانشناسی مثبت

دانلود مقاله دیدگاه لاتین آمریکایی روانشناسی مثبت

دانلود مقاله دیدگاه لاتین آمریکایی روانشناسی مثبت

دانلود مقاله دیدگاه لاتین آمریکایی روانشناسی مثبت

موضوع انگلیسی:THE LATIN-AMERICAN VIEW OF POSITIVE PSYCHOLOGY
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:17
سال انتشار:2014

چکیده

هدف مقاله حاضر توصیف پیشرفت مطالعه و کاربرد روانشناسی مثبت است
(PP) در آمریکای لاتین. از یک سو ، شرح داده شده است که چگونه علاقه به PP در برخی از زبانهای لاتین ظاهر شده است
کشورهای آمریکایی مانند آرژانتین ، پرو و مکزیک و سایر کشورها. از سوی دیگر ، نتایج
مرور ادبیاتی که توسعه ارزیابی های روانشناختی را در منطقه بررسی می کند
ارائه شده بر اساس ستون های PP پیشنهاد شده توسط Seligman (2002 ، 2009): احساسات مثبت ، ویژگی های مثبت ،
نهادهای مثبت و روابط مثبت (زندگی اجتماعی). مکزیک ، شیلی ، برزیل و آرژانتین ظاهر شدند
کشورهای دارای بالاترین سطح تولید علمی مرتبط با PP و بیشترین موضوعات باشند
بهزیستی روانشناختی ، روابط بین فردی و روان درمانی اغلب مورد مطالعه قرار می گیرد
مداخلات
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید