دانلود مقاله دستیابی و ایجاد اعتماد در کار میدانی با روانپزشکی بیماران

دانلود مقاله دستیابی و ایجاد اعتماد در کار میدانی با روانپزشکی بیماران

دانلود مقاله دستیابی و ایجاد اعتماد در کار میدانی با روانپزشکی بیماران

دانلود مقاله دستیابی و ایجاد اعتماد در کار میدانی با روانپزشکی بیماران

موضوع انگلیسی:Gaining access and establishing trust in a fieldwork with psychiatric
patients

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:7
سال انتشار:2015

چکیده

هدف این مقاله دو هدف دارد: اول ، شناخت دروازه بانان و نقشهای مهم آنها. و ثانیاً ، به
استراتژی های قابل اجرا را در ایجاد رابطه و دستیابی به نهاد اجتماعی ، به ویژه زمینه مورد مطالعه ، به اشتراک بگذارید. این
تحقیقات در بیمارستان های دولتی در پولاو پینانگ و کده ، مالزی روی 37 پاسخ دهنده انجام شد. یافته اولیه
پیشنهاد کرد که دروازه بانان نقش مهمی برای حفظ وضعیت موجود در مراقبت های بهداشت روانی ایفا می کنند. با این حال ، سازش ها
برای اطمینان از دسترسی به پاسخ دهندگان بالقوه حیاتی هستند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید