دانلود مقاله درک سیستم های مدیریت دانش پیشین از تاثیر عملکرد

دانلود مقاله درک سیستم های مدیریت دانش پیشین از تاثیر عملکرد

دانلود مقاله درک سیستم های مدیریت دانش پیشین از تاثیر عملکرد

دانلود مقاله درک سیستم های مدیریت دانش پیشین از تاثیر عملکرد

موضوع انگلیسی:Understanding Knowledge Management System antecedents of
performance impact
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:13
سال انتشار:2015

چکیده
تحقیقات کمی برای بررسی تأثیر قصد کارکنان برای به اشتراک گذاشتن دانش بر دانش انجام شده است
استفاده از سیستم های مدیریتی (KMS) ، عدم مشارکت کاربران به عنوان عامل شکست KMS ذکر شده است. محققان
به طور کلی KMS را بر اساس دفعات استفاده ، بدون در نظر گرفتن تأثیر سیستم بر عملکرد کارکنان ، علیرغم تأثیر آن بر عملکرد ، ارزیابی می کند
موفقیت طولانی مدت سیستم این مقاله با گسترش Task Technology Fit (TTF) ، مدلی است که به تحقیقات KMS کمک می کند
به طور گسترده ای برای مطالعه KMS ، با هدف به اشتراک گذاشتن ساختار دانش ، در بررسی عوامل تعیین کننده KMS استفاده می شود
تاثیر عملکرد
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید