دانلود مقاله درونی کردن احساسات

دانلود مقاله درونی کردن احساسات

دانلود مقاله درونی کردن احساسات

دانلود مقاله درونی کردن احساسات

موضوع انگلیسی:Internalizing emotions
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2014

چکیده
مجموعه گسترده ای از ادبیات نشان می دهد که افراد از نظر میزان توجه ، فرایند ،
و تنظیم احساسات پژوهش حاضر با بررسی این که آیا این دانش را می طلبد ، بر این دانش تکیه می کند
تعیین سرنوشت عمومی (GSD) می تواند تغییرات فردی در هوش هیجانی (EI) را در نظر بگیرد
و بهزیستی روانی (PWB). یک مدل میانجیگری ساده و چندگانه با استفاده از تجزیه و تحلیل راه انداز
این روابط را در نمونه ای از دانش آموزان (مطالعه 1 ، N = 283) و کارگران (مطالعه 2 ، N = 265) آزمایش کرد.
نتایج از نقش واسطه ای فرض شده EI در رابطه بین GSD و PWB در سراسر پشتیبانی می کند
هر دو مطالعه وقتی جنبه های مرتبط با EI بطور قابل ملاحظه ای جدا بود ، اثرات غیرمستقیم ظاهر شد
برای تنظیم خلق/خوش بینی و مهارتهای اجتماعی در هر دو مطالعه و همچنین استفاده از احساسات ،
هرچند منفی ، در مطالعه 2. یافته های ما کار قبلی را در مورد سابقه EI پشتیبانی می کند و
پیامدهای مهمی برای عملکرد انسان در تنظیمات مختلف.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید