دانلود مقاله درسهایی از مروری بر صنعت از شیوه های مورد ایمنی

دانلود مقاله درسهایی از مروری بر صنعت از شیوه های مورد ایمنی

دانلود مقاله درسهایی از مروری بر صنعت از شیوه های مورد ایمنی

دانلود مقاله درسهایی از مروری بر صنعت از شیوه های مورد ایمنی

موضوع انگلیسی: Lessons from
a cross-industry review of safety case practices

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2016

چکیده
سازمانهای بهداشت و درمان اغلب تشویق می شوند تا از صنایع دیگر درس بگیرند تا شیوه های پیشگیرانه و دقیق مدیریت ایمنی را توسعه دهند. در انگلستان موارد ایمنی از موارد ایمنی مهم بوده است
برای ارائه توجیهی برای ایمن بودن قابل قبول سیستم ها استفاده می شود. علاقه به مراقبت های بهداشتی در مورد استفاده از موارد ایمنی برای دستگاه های پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت افزایش یافته است. با این حال،
معرفی موارد ایمنی در مدیریت ایمنی عمومی و شیوه های نظارتی در مراقبت های بهداشتی است
تا حد زیادی ناشناخته و پشتیبانی نشده است. آیا باید مراقبت های بهداشتی به عنوان یک صنعت برای پذیرش ایمنی تشویق شود
موارد به طور گسترده تر؟ این مقاله شیوه های ایمنی در شش صنعت انگلستان را مرور کرده و رانندگان را مشخص می کند
و پیشرفت در پذیرش موارد ایمنی. این مقاله استدلال می کند که موارد ایمنی ممکن است به بهترین شکل استفاده شود
در مراقبت های بهداشتی به منظور ارائه ریسک و نه به عنوان یک ابزار نظارتی برای نشان دادن قابل قبول
سطوح ایمنی موارد ایمنی ممکن است از سازمان های مراقبت های بهداشتی در ایجاد ایمنی پیشگیرانه حمایت کند
تمرین های مدیریتی. با این حال ، انتقاداتی وجود داشته است که موارد موارد ایمنی ، گاهی اوقات ،
با ایجاد "تیک باکس" و رویکرد سازگار ، به مدیریت و استانداردهای ایمنی ضعیف کمک کرد. این انتقادات نشان دهنده چالش هایی برای پذیرش موارد ایمنی در مراقبت های بهداشتی است ،
جایی که میزان بلوغ سیستم های مدیریت ایمنی به طور مسلم هنوز پایین تر از روش های سنتی است
صنایع مهم ایمنی ذینفعان مراقبت های بهداشتی به آموزش و راهنمایی های لازم نیاز دارند
با توجه به ویژگی های مراقبت های بهداشتی به عنوان یک صنعت. تحقیقات بیشتری برای ارائه شواهد مورد نیاز است
در مورد اثربخشی موارد ایمنی و هزینه های مربوط به این روش.
 

 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید