دانلود مقاله دارایی های دانش در خدمات در صنایع مختلف و در طول زمان

دانلود مقاله دارایی های دانش در خدمات در صنایع مختلف و در طول زمان

دانلود مقاله دارایی های دانش در خدمات در صنایع مختلف و در طول زمان

دانلود مقاله دارایی های دانش در خدمات در صنایع مختلف و در طول زمان

موضوع انگلیسی:Knowledge assets in services across industries and across time
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:7
سال انتشار:2015

چکیده
این مقاله این س exploال را بررسی می کند که آیا دارایی های دانش در صنایع خدمات بیشتر از خدمات غیر خدماتی توسعه یافته اند؟ مفهوم "اقتصاد دانش" همیشه دست به دست هم داده است
با رشد درصد اقتصاد ارائه شده توسط خدمات. دو چند ساله ، چند صنعت
مجموعه داده ها برای مقایسه مستقیم سطح دارایی دانش در شرکت های صنعت خدمات با آن ها مورد استفاده قرار می گیرد
در شرکتهای صنعت غیر خدماتی در حقیقت ، صنایع خدماتی سطوح بالاتری از سرمایه فکری را منعکس می کنند
سالهای اخیر ، اما یک دهه پیش این کار را نکرد. علاوه بر این ، شواهد قابل توجهی در مورد تغییرات خاص وجود دارد
صنایع خدماتی و غیر خدماتی در طول دوره زمانی ، جزئیات را به یافته های آن دانش اضافه می کند
توسعه ثابت نیست ، اما در طول زمان و شرایط متفاوت است. این نتایج تعدادی را باز می کند
جهت تحقیقات امیدوار کننده که می تواند منجر به درک بهتر ماهیت این شرایط متفاوت و نحوه انتخاب استراتژیک بهتر در مورد سرمایه گذاری در دانش شود
مدیریت
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید