دانلود مقاله خودارزیابی دانش آموزان پایه نهم در علوم

دانلود مقاله خودارزیابی دانش آموزان پایه نهم در علوم

دانلود مقاله خودارزیابی دانش آموزان پایه نهم در علوم

دانلود مقاله خودارزیابی دانش آموزان پایه نهم در علوم

موضوع انگلیسی:Ninth grade student' self-assessment in science
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار:2015

چکیده

بر اساس شاخص های شایستگی برنامه درسی اجباری نه ساله در تایوان ، این مطالعه الف
مقیاس خودارزیابی مناسب برای استفاده دانش آموزان دبیرستانی برای ارزیابی درک مفاهیم مرتبط با علم. این مطالعه با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی در سال 2012 دانش آموزان پایه نهم را در تایوان مورد بررسی قرار داد
از 1326 پرسشنامه توزیع شد و 1005 پرسشنامه معتبر بازیابی شد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید