دانلود مقاله خودآمدی معلمان علوم آینده و دبستان اعتقاد به سواد علمی

دانلود مقاله خودآمدی معلمان علوم آینده و دبستان اعتقاد به سواد علمی

دانلود مقاله خودآمدی معلمان علوم آینده و دبستان اعتقاد به سواد علمی

دانلود مقاله خودآمدی معلمان علوم آینده و دبستان اعتقاد به سواد علمی

موضوع انگلیسی:Prospective Science and Primary School Teachers’ Self-efficacy
Beliefs in Scientific Literacy
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2015

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین باورهای خودکارآمدی معلمان علوم آینده و دبستان در زمینه علمی است
سواد و آگاهی از این که آیا بسته به برخی از انواع مانند گروه ، جنسیت و سطح تحصیلات تغییر می کند یا خیر. مطالعه است
برای 346 دانشجویی که در بخش آموزش ابتدایی دانشگاه دولتی تحصیل کرده اند اعمال می شود. گروه مطالعه متشکل از
از دانش آموزان آینده نگر که در کلاس های اول و چهارم تدریس علوم و آموزش دبستان شرکت می کنند
بخش ها در این مطالعه از "مقیاس خودکارآمدی در سواد علمی" که توسط محققان تهیه شده است استفاده می شود. قابلیت اطمینان
ضریب به عنوان Cronbach α = 0.95 یافت می شود. این مقیاس شامل 33 مورد است و در پنج شکل لایکرت تشکیل شده است. این
یافته های این مطالعه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: میانگین اعتقادات ناکارآمدی معلمان علوم آینده و دبستان در سواد علمی 113،36 است. یعنی در سطح کاملاً کافی است. علوم آینده نگر و دبستان
اعتقادات خودکارآمدی معلمان در سواد علمی با توجه به گروه ، جنسیت و
سطوح درجه

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید