دانلود مقاله خوانایی تصویر بین المللی گزارش حسابرس

دانلود مقاله خوانایی تصویر بین المللی گزارش حسابرس

دانلود مقاله خوانایی تصویر بین المللی گزارش حسابرس

دانلود مقاله خوانایی تصویر بین المللی گزارش حسابرس

موضوع انگلیسی:The readability of international illustration of auditor’s report
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2015

چکیده

حسابرسان مستقل به صورت دوره ای گزارش هایی را منتشر می کنند که نتایج حسابرسی را خلاصه می کند. این گزارشات
ارتباطات مالی و قابلیت اطمینان اطلاعات حسابداری را تقویت می کند. استانداردهای بین المللی
حسابرسی (ISA) تعیین محتوای گزارشهای حسابرسی و کیفیت نتایج حسابرسی. از لحاظ نظری ،
استانداردسازی حسابرسی باید گزارشهای قابل فهم و روشن را برای خوانندگان الگو قرار دهد. مطابقت با زبان شناسی
اصول به بهبود ساختار گزارشات حسابرسی کمک می کند. در عمل ، اثربخشی
از این گزارش ها انتقاد می شود زیرا کاربران اطلاعات حسابرسی را درک نمی کنند. به منظور بهبود
محتوای گزارشات حسابرسی ، فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) بین المللی را اصلاح کرده بود
استانداردهای گزارش حسابرس: ISA 700: تشکیل نظر و گزارش صورتهای مالی. از نظر زبانی ، گزارشهای حسابرسی استاندارد برای بسیاری از استفاده کنندگان صورتهای مالی قابل خواندن نیست. این
مقاله به بررسی مشکلات زبانی مربوط به تهیه گزارش می پردازد. این بحث بر روی تمرکز دارد
گزارشهای حسابرسی که توسط استانداردهای بین المللی حسابرسی نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که
در صورت وجود شرایط متناقض (استانداردهای حسابرسی در مقابل اصول زبانی) ، مستقل
حسابرسان باید ارائه گزارشات خود را بهینه کنند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید