دانلود مقاله حس سازی رهبران در بحران ها

دانلود مقاله حس سازی رهبران در بحران ها

دانلود مقاله حس سازی رهبران در بحران ها

دانلود مقاله حس سازی رهبران در بحران ها

موضوع انگلیسی:Leaders' sensemaking under crises
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:16
سال انتشار:2015

چکیده

هنگام مواجهه با بحران ، حس سازی رهبران به دلیل نیاز می تواند زمان قابل توجهی را به خود اختصاص دهد
در مورد نحوه برخورد با آن اجماع ایجاد شود تا شکل گیری بینایی و حس بینایی امکان پذیر باشد
محل. با این حال ، تحقیق درباره ظهور اجماع شناختی در هنگام ظهور رهبران با بحران
به مرور زمان کم است این امر درک دقیق نحوه پاسخگویی سازمانها به بحرانها را محدود می کند. یافته ها بر اساس تجزیه و تحلیل طولی نقشه های شناختی در سه مدیریت است
تیم ها در یک سازمان واحد ، تفاوت های فردی قابل توجهی را در محتوای شناختی برجسته می کنند
هنگام شروع به درک یک بحران. شواهدی برای یک ذهن تجدیدپذیر نوظهور قابل اجرا
مدلی برای آینده پیدا شد ، اما نه چندان زیاد در مدیریت. در عوض ، یافته ها افزایش اجماع شناختی بر اساس شباهت ها در اهداف و علت – معلول را برجسته می کند
اعتقادات درون تیم های مدیریتی مشخص در طول زمان

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید