دانلود مقاله جهان در حال ساخت

دانلود مقاله جهان در حال ساخت

دانلود مقاله جهان در حال ساخت

دانلود مقاله جهان در حال ساخت

موضوع انگلیسی:Worlds in the Making
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:17
سال انتشار:2015

چکیده
معرفی طراحی و تفکر طراحی در مدیریت سازمانها در مراحل اولیه است. بیشتر تحقیقات و
برنامه های کاربردی طراحی بر نگرش ها ، مهارت ها ، روش ها و
تکنیک. این موارد در مسائل تاکتیکی توسعه به کار گرفته شده است
محصولات و خدمات ، مسائل مربوط به عملیات سازمانی و مسائل مربوط به
چشم انداز و استراتژی سازمانها اما یک اصل وجود دارد که طراحی را به عنوان یک شیوه مدیریت از سایر مدارس متمایز می کند
مدیریت در قرن گذشته این اصل بر کیفیت متمرکز است
تجربه برای همه کسانی که توسط سازمانها ارائه می شود ، خواه انتفاعی ،
سازمان های غیر انتفاعی یا دولتی. حرکت طراحی در
هدف مدیریت اصلاح فرهنگ سازمانی است. برای آن سودآور است
اما هدف عمیق تری در افزایش زندگی افراد دارد
اشخاص حقیقی. در بهترین حالت ، جنبش طراحی به دنبال ایجاد نوآوری ها – گاهی نوآوری های اساسی – برای سازمان هایی است که مجبور هستند
سازگاری با شرایط جدید رقابت اقتصادی ، انتظارات اجتماعی ،
و درک فرهنگی این چالش طراحی پیش بینی شده است
دهه ها پیش توسط طراح معروف جورج نلسون ، هنگامی که از تاکتیک استفاده می کند
طراحی در توسعه محصول مرکز توجه بود. جدید
گسترش طراحی عمیق تر در فرهنگ سازمانی امکان پیامدهای قابل توجهی را ارائه می دهد.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید