دانلود مقاله جنبه های اخلاقی و تکنولوژیکی فرایند یادگیری در جامعه شناسی

دانلود مقاله جنبه های اخلاقی و تکنولوژیکی فرایند یادگیری در جامعه شناسی

دانلود مقاله جنبه های اخلاقی و تکنولوژیکی فرایند یادگیری در جامعه شناسی

دانلود مقاله جنبه های اخلاقی و تکنولوژیکی فرایند یادگیری در جامعه شناسی

موضوع انگلیسی:Ethical And Technological Aspects Of The Learning Process
In Sociology
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار:2014

چکیده

آموزش حرفه ای جامعه شناس مستلزم توجه بیشتر معاصر از توسعه دهندگان برنامه درسی است
به جنبه های اخلاقی و تکنولوژیکی افزودن دوره های آموزشی با عناصر اخلاق و فناوری به برنامه های درسی امکان پذیر می شود
فارغ التحصیل از مطالعات جامعه شناسی برای عملکرد موثرتر در بازار کار مدرن. تمرکز توجه جامعه شناس به
جامعه ، به ویژه تماس مستقیم انسانی آن در طول تحقیق ، به وضوح خواستار حفظ استانداردهای حرفه ای بالا است ، و –
به طور فزاینده ای ، ابزارهای تحقیق با چالش های فناوری های جدید سازگار می شوند. از نظر ابزارهای تحقیقاتی مدرن بستگی دارد
تصویر حرفه ای جامعه شناسان و ارزش علمی تحقیقات انجام شده. طیف گسترده ای از مشکلات تحقیقاتی انجام شده است
توسط جامعه شناسان بر پیچیدگی و پیچیدگی معضلات اخلاقی ناشی از حرفه خاص می افزاید

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید