دانلود مقاله توهم موفقیت

دانلود مقاله توهم موفقیت

دانلود مقاله توهم موفقیت

دانلود مقاله توهم موفقیت

موضوع انگلیسی:An illusion of success
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:13
سال انتشار:2015

چکیده

این مقاله به آزمایش انگلیسی با خصوصی سازی راه آهن و نحوه عملکرد آن می پردازد
از نظر اقتصادی و سیاسی تمرکز تنها بر سودآوری و یارانه عمومی نیست ،
اما در ظاهر که ترتیبات حسابداری ایجاد می کند. مقاله موشکافی می کند
رژیم یارانه راه آهن شبکه ، که اپراتورهای قطار را قادر می سازد بدون افزایش حمایت مستقیم دولت به سودآوری ساختگی دست یابند. این امر باعث می شود طرفداران خصوصی سازی ادعا کنند
بهره برداران قطار برای مالیات دهندگان انگلیسی سود خالص ایجاد می کنند. این ادعا قلب را تشکیل می دهد
یک روایت تجاری که توسط صنعت و حامیان سیاسی آنها برای منحرف کردن استفاده می شود
انتقاد و اصلاحات حاد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید