دانلود مقاله توصیه های سهام و سبد سرمایه گذاری تشکیل: مطالعه در بازار برزیل

دانلود مقاله توصیه های سهام و سبد سرمایه گذاری تشکیل: مطالعه در بازار برزیل

دانلود مقاله توصیه های سهام و سبد سرمایه گذاری تشکیل: مطالعه در بازار برزیل

دانلود مقاله توصیه های سهام و سبد سرمایه گذاری تشکیل: مطالعه در بازار برزیل

موضوع انگلیسی:Stock recommendations and investment portfolio
formation: A study in the Brazilian market

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:19
سال انتشار:2015

چکیده
تحلیلگران سهام نقش مهمی در بازار سرمایه دارند ، زیرا آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در این امر سهیم هستند
قیمت کاغذ و ترکیب سبد سرمایه گذاری. هدف از این مطالعه تأیید این است که آیا
می توان با نظارت ، بازدهی فوق العاده ای ، بالاتر از آنچه که توسط سبد بازار ارائه می شود ، بدست آورد
توصیه های سهام توسط تحلیلگران بازار سرمایه برزیل ، یکی از مهمترین در زبان لاتین
آمریکا براساس طیف گسترده ای از توصیه های اجماعی در مورد دوره 2000 تا 2010 ،
و با نظارت بر سری تاریخی بازده مقاله که توسط تجزیه و تحلیل ها پوشش داده شده است ، عملکرد
دو پرتفوی با هم مقایسه شدند ، یکی با سهام مطلوب تشکیل شد و دیگری با تشکیل
سهامی که توصیه های تحلیلگر نامطلوب دریافت کرده اند. نتایج نشان داد که در توصیه ها تعصب وجود دارد ،
از آنجا که به طور سیستماتیک تعداد بیشتری از توصیه های مطلوب در برابر توصیه های نامطلوب وجود دارد. این
نتایج عمدتا نشان داد که تحلیلگران قادر به شناسایی سهام هایی نیستند که در واقع بیشتر عرضه شده اند
در بازه زمانی در نظر گرفته شده باز می گردد.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید