دانلود مقاله تنوع آموزش اخلاق در برنامه های آموزشی پزشکی آزمایشگاهی

دانلود مقاله تنوع آموزش اخلاق در برنامه های آموزشی پزشکی آزمایشگاهی

دانلود مقاله تنوع آموزش اخلاق در برنامه های آموزشی پزشکی آزمایشگاهی

دانلود مقاله تنوع آموزش اخلاق در برنامه های آموزشی پزشکی آزمایشگاهی

موضوع انگلیسی:Variability of ethics education in laboratory medicine training programs
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:4
سال انتشار: 2015

چکیده

سابقه و هدف: ملاحظات اخلاقی به طور فزاینده ای در پزشکی اهمیت دارد. هدف ما تعیین حالت و
میزان آموزش اخلاق در برنامه های آموزشی شیمی بالینی و پزشکی آزمایشگاهی.
روش ها: ما یک بررسی آنلاین از آموزش در زمینه های اخلاقی مربوط به پزشکی آزمایشگاهی ایجاد کردیم.
پاسخ دهندگان از مدیران برنامه های آموزشی که از طریق ایمیل برای رهبران کشوری استخدام شده بودند ، دعوت شدند
سازمان های.
یافته ها: این نظرسنجی توسط 80 کارگردان از 24 کشور جهان که 113 برنامه را کارگردانی کردند تکمیل شد. بزرگترین
تعدادی از پاسخ دهندگان آموزش های فوق دکتری دانشمندان (42)) یا پزشکان (33)) ، برنامه های کارشناسی ارشد (33)) و برنامه های دکتری (29)) را هدایت کردند. بیشتر برنامه ها (82)) دارای مدت زمان 2 سال یا بیشتر بودند. رسمی
آموزش در زمینه اخلاق تحقیقاتی 39 درصد ، اخلاق پزشکی 31 درصد ، اخلاق حرفه ای 24 درصد و تجارت ارائه شد
اخلاق 9 درصد تعداد ساعات گزارش شده آموزش رسمی به طور گسترده ای متفاوت است ، به عنوان مثال ، از 0 تا N15 ساعت در سال برای اخلاق تحقیق و از 0 تا N15 ساعت برای اخلاق پزشکی. در 75٪ برنامه هایی که آموزش ارائه می دهند ، آموزش اخلاق مورد نیاز و یا آزمایش شد. اکثریت (54)) از پاسخ دهندگان برنامه ای برای افزودن یا تقویت آموزش در این زمینه گزارش کرده اند
اخلاق ؛ بسیاری از آنها تمایل به منابع آنلاین مرتبط با اخلاق ، به ویژه منابع با خودارزیابی را نشان دادند
ابزار

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید