دانلود مقاله تمایل به برقراری ارتباط بین زبان آموزان EFL در زمینه ترکی

دانلود مقاله تمایل به برقراری ارتباط بین زبان آموزان EFL در زمینه ترکی

دانلود مقاله تمایل به برقراری ارتباط بین زبان آموزان EFL در زمینه ترکی

دانلود مقاله تمایل به برقراری ارتباط بین زبان آموزان EFL در زمینه ترکی

موضوع انگلیسی:Willingness to communicate of EFL learners in Turkish context
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:7
سال انتشار:2015

چکیده

این مطالعه به یافته های تحقیق درباره انگلیسی به عنوان زبان خارجی (EFL) ادراک (N = 134) از تمایل به برقراری ارتباط (WTC) در زمینه ترکی می پردازد. شرکت کنندگان پرسشنامه ها را تکمیل کردند
WTC ، ارتباطات و عوامل موثر. یافته ها نشان داد که 21.6 of از شرکت کنندگان دارای WTC بالا بودند ،
13.4٪ از مهارتهای ارتباطی بالا و 18.7٪ از نمرات بالایی در درک ارتباط برخوردار بودند. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) نیز نشان داد که صلاحیت ارتباطی و ارتباطات
نگرانی پیش بینی کننده قوی WTC بود در حالی که عوامل انگیزشی به طور غیر مستقیم بر WTC تأثیر گذاشت. مدل پیشنهادی برای WTC 63 درصد از واریانس WTC را به خود اختصاص داده است. یافته های این مطالعه برای افراد مفید خواهد بود
توسعه برنامه درسی ، آموزش معلمان ، آموزش و یادگیری زبان های خارجی و همچنین برای زبان انگلیسی
معلمان تا عوامل مingثر بر WTC را آشکار سازند ، به طور خاص در برنامه های تربیت معلم که در آن اولین بود
بذر تغییر و تمایل به برقراری ارتباط باید کاشته شود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید