دانلود مقاله تفکیک بدهی و پول مدیریت در هند

دانلود مقاله تفکیک بدهی و پول مدیریت در هند

دانلود مقاله تفکیک بدهی و پول مدیریت در هند

دانلود مقاله تفکیک بدهی و پول مدیریت در هند

موضوع انگلیسی:Separation of debt and monetary
management in India
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:16
سال انتشار:2015

چکیده

این بحث اهمیت و نیاز به یک دفتر مدیریت بدهی جدا از منبع پولی را مشخص می کند. هدف مدیریت بدهی افزایش است
منابع موجود در بازار با حداقل هزینه و در عین حال شامل ریسک ها ، در حالی که منابع پولی برای دستیابی به ثبات قیمت است. در سالهای قبل از بحران مالی سال 2008 ، تفکیک بدهی و مدیریت پولی یک هنجار ثابت بود و تعدادی از کشورها با
بازارهای مالی آزاد شده و سطوح بالای بدهی دولت به دنبال اتخاذ حرفه ای بود
تکنیک های مدیریت بدهی برای صرفه جویی در هزینه و ارائه سیگنال های سیاستی به بازار. جدایش، جدایی
مدیریت بدهی برای حفظ تمامیت و استقلال بانک مرکزی ضروری است ،
برای اطمینان از شفافیت و پاسخگویی و بهبود مدیریت بدهی با واگذاری آن به
مدیران مجموعه با تخصص در تکنیک های مدرن مدیریت ریسک. در هند بدهی است
توسط دولت های مرکزی و ایالتی و RBI اداره می شود. تفکیک مدیریت بدهی
تمرکز بر وظیفه مدیریت دارایی-بدهی بدهی های دولت ، انجام تجزیه و تحلیل ریسک و همچنین کمک به دولت برای اولویت بندی هزینه های عمومی از طریق افزایش
آگاهی از هزینه های بهره جدایی همچنین برای برنامه استقراض مفید خواهد بود
که باید بدون حمایت مقام نظارتی یا نظارتی تکمیل شود. این ممکن است منجر به گسترش پایه سرمایه گذاران و منحنی عملکرد دوستانه بازار شود.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید