دانلود مقاله تغییر حسابرس

دانلود مقاله تغییر حسابرس

دانلود مقاله تغییر حسابرس

دانلود مقاله تغییر حسابرس

موضوع انگلیسی:The change of auditor
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2015

چکیده
مشکلات مربوط به تغییر حسابرس و نظر صادره توسط حسابرس از طریق امور مالی
گزارش حسابرسی یک موضوع مهم نشان داده شده است.
هدف از این مطالعه بررسی میزان تغییر حسابرس با نوع آن است
نظری که حسابرس در گزارش حسابرسی بیان کرده است.
در پی دستیابی به این هدف ، یک مطالعه تجربی توسط نمونه ای از مجموعه ای انجام شد
واحدهای دارای اوراق بهادار پذیرفته شده که در بازه زمانی بین 2006 در بازار سهام پرتغال معامله می شوند
و 2012 (هفت سال) و استفاده از رگرسیون لجستیک برای آزمایش اینکه آیا دریافت ممیزی واجد شرایط
گزارش حاکی از تغییر حسابرس بود.
یافته ها نشان می دهد بین گزارش حسابرسی واجد شرایط رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
و تغییر حسابرس ، قابل تأیید برای نظرات واجد شرایط در مورد دارایی ها و سایرین ، اما نه برای افراد واجد شرایط
نظرات در مورد حقوق صاحبان سهام و بدهی ها.
بیشترین تعداد نظرات واجد شرایط در سالهای 2007 ، 2009 و 2011 رخ داده است ، که اکثر آنها چنین بوده است
مربوط به حقوق صاحبان سهام و دارایی است و تغییر حسابرس بیشتر با نظرات واجد شرایط در ارتباط است
داراییها و سایر نظرات واجد شرایط نسبت به نظرات واجد شرایط در مورد حقوق صاحبان سهام و بدهیها

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید