دانلود مقاله تغییرات در شیوه های تخصیص سرمایه – ERM و تغییر سازمانی

دانلود مقاله تغییرات در شیوه های تخصیص سرمایه – ERM و تغییر سازمانی

دانلود مقاله تغییرات در شیوه های تخصیص سرمایه – ERM و تغییر سازمانی

دانلود مقاله تغییرات در شیوه های تخصیص سرمایه – ERM و تغییر سازمانی

موضوع انگلیسی:Changes in capital allocation practices – ERM and
organisational change

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:17
سال انتشار:2015

چکیده
هدف این مقاله بررسی تغییرات روال تخصیص سرمایه پس از مقدمه است
سیستم مدیریت ریسک جدید ، مدیریت ریسک سازمانی (ERM). بر اساس یک چارچوب نهادی و شواهد تجربی از منابع متعدد در یک بیمه بزرگ انگلستان
ما میزان و ماهیت تغییرات سازمانی را ارزیابی کردیم. ERM به عنوان یک مورد در نظر گرفته شد
محرک خارجی به تغییر در روالهای موجود ، که به نوبه خود منجر به تغییرات داخلی شد
در روالهای جدید تخصیص سرمایه این تغییر شدید بود ، که نشان دهنده وجود آن است
روال تخصیص سرمایه به اندازه ای قوی نبود که بتواند با ERM به عنوان محرک کلیدی مقابله کند
تغییر دادن.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید