دانلود مقاله تضمین اطلاعات در یک خوشه پزشکی قانونی توزیع شده

دانلود مقاله تضمین اطلاعات در یک خوشه پزشکی قانونی توزیع شده

دانلود مقاله تضمین اطلاعات در یک خوشه پزشکی قانونی توزیع شده

دانلود مقاله تضمین اطلاعات در یک خوشه پزشکی قانونی توزیع شده

موضوع انگلیسی:Information assurance in a distributed forensic cluster
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2014

چکیده

هنگامی که پزشکی قانونی دیجیتال در اواسط دهه 1980 شروع به کار کرد ، اکثر نرم افزارهایی که برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار می گرفتند
ناشی از نوشتن و رفع اشکال نرم افزار است. از جمله این ابزارها ، نرم افزار UNIX "dd" بود
که برای ایجاد تصویری از کل دستگاه ذخیره سازی استفاده شد. در دهه آینده ،
عمل ایجاد و استفاده از "یک تصویر" به عنوان یک پایگاه اساسی برای ایجاد شد
چیزی که ما آن را "عمل قانونی پزشکی قانونی" می نامیم. به دلیل ساختار آن ، هر فایل درون رسانه
بخش جدایی ناپذیری از تصویر بود و بنابراین ما مطمئن شدیم که این عکس سالم است
نمایش صحنه جرم دیجیتالی در عصر رسانه های ترابایتی "تصویر" است
فرایند پردازش ، به دلیل اندازه آن ، به طور فزاینده ای دشوار می شود. یک راه حل برای
این در استفاده از سیستم های توزیع شده نهفته است. با این حال ، اطمینان از اطلاعات ذاتی در یک واحد است
هنگامی که داده ها در فایل های جداگانه ای که در یک سیستم توزیع شده اند ذخیره می شود ، فایل تصویر رسانه ای از بین می رود. که در
در این مقاله ما شیوه های اطمینان فعلی را ارزیابی کرده و راه حل هایی را برای نیاز ارائه می دهیم
در یک سیستم توزیع شده دارای اطمینان باشند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید