دانلود مقاله تصویب شیوه های کشاورزی پایدار توسط کشاورزان موز در ارتفاعات ویتنام

دانلود مقاله تصویب شیوه های کشاورزی پایدار توسط کشاورزان موز در ارتفاعات ویتنام

دانلود مقاله تصویب شیوه های کشاورزی پایدار توسط کشاورزان موز در ارتفاعات ویتنام

دانلود مقاله تصویب شیوه های کشاورزی پایدار توسط کشاورزان موز در ارتفاعات ویتنام

موضوع انگلیسی:Banana Farmers’ Adoption of Sustainable Agriculture Practices in
the Vietnam Uplands
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:8
سال انتشار:2015

چکیده

این مطالعه عوامل م influثر بر اتخاذ شیوه های کشاورزی پایدار (SAP) توسط کشاورز موز در مناطق مرتفع را ارزیابی کرد
استان کوانگ تری ، ویتنام از روش نمونه طبقه ای برای انتخاب 300 پاسخ دهنده از دو منطقه مرتفع استفاده شد
استان با کمک پرسشنامه ساختار یافته. این مطالعه نشان داد که 65 درصد از SAP ها در a مورد استفاده قرار نگرفته یا پذیرفته نشده اند
نرخ پایین؛ در حالی که 35 درصد دیگران نرخ فرزندخواندگی بالایی داشتند. علاوه بر این ، این مطالعه نشان داد که کشاورزی پایدار است
درک ، وضعیت اقتصادی ، دوره های آموزشی ، آموزش و امکان سنجی از عوامل م effectiveثر بر کشاورزان موز بودند.
SAP ها

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید