دانلود مقاله تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی در بنیادهای دولتی اسپانیا

دانلود مقاله تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی در بنیادهای دولتی اسپانیا

دانلود مقاله تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی در بنیادهای دولتی اسپانیا

دانلود مقاله تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی در بنیادهای دولتی اسپانیا

موضوع انگلیسی:Auditor tenure and audit quality in Spanish state-owned foundations
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:12
سال انتشار:2015

چکیده

هدف این مقاله تجزیه و تحلیل تأثیر دوره حسابرسی بر کیفیت حسابرسی است. انگیزه این تحقیق این است که
عدم وجود اجماع در آثار منتشر شده و به دلیل کمیاب بودن مطالعات غیر انتفاعی
سازمان های. با استفاده از نمونه ای از 254 ممیزی که بین سالهای 2003 تا 2010 بر روی مالکیت دولتی اسپانیا انجام شده است
ما متوجه می شویم که اگرچه کیفیت حسابرسی بنیاد با افزایش مدت تصدی کاهش می یابد ، اما این
افت کیفیت تا ششمین سال رابطه بنیاد و حسابرس ، پس از آن آشکار نمی شود
پنج سال اولیه بهبود کیفیت. شواهد تجربی برای تنظیم کننده ها مهم است و
ارائه دهندگان صورت های مالی ، می گویند که نیاز به معرفی اقدامات پیشگیرانه کاهش است
که ، در عین حال ، حداقل مدت تصدی را نیز تضمین می کند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید