دانلود مقاله تشخیص مقایسه ای شایستگی های اخلاقی در آموزش حرفه ای

دانلود مقاله تشخیص مقایسه ای شایستگی های اخلاقی در آموزش حرفه ای

دانلود مقاله تشخیص مقایسه ای شایستگی های اخلاقی در آموزش حرفه ای

دانلود مقاله تشخیص مقایسه ای شایستگی های اخلاقی در آموزش حرفه ای

موضوع انگلیسی: a comparative diagnosis of
ethical competences in professional training

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:8
سال انتشار:2014

چکیده

این سند شایستگی های اخلاقی و حرفه ای دانشگاه خودگردان کامپچه و ارتباط آنها را مشخص می کند
به قابلیت اشتغال شایستگی های اخلاقی برای تشکیل مستقل و حرفه ای مناطق مطالعه حیاتی تلقی می شود.
نتایج به عنوان بخشی از پروژه تحقیقاتی "هویت ، مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه ای" ارائه شده است
Universidad Autonoma de Campeche (مکزیک) و پروژه شبکه تحقیقاتی ارگانهای دانشگاهی (REDICA) از
برنامه ارتقای دانشکده (PROMEP) گروه آموزش عمومی ، ادامه پروژه بین دانشگاهی
بین UNAM و 14 دانشگاه جمهوری مکزیک.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید