دانلود مقاله تشخیص اکولوژیکی و اقتصادی زنجیره تامین برای بازیافت پلاستیک در زمینه تجاری کوبا

دانلود مقاله تشخیص اکولوژیکی و اقتصادی زنجیره تامین برای بازیافت پلاستیک در زمینه تجاری کوبا

دانلود مقاله تشخیص اکولوژیکی و اقتصادی زنجیره تامین برای بازیافت پلاستیک در زمینه تجاری کوبا

دانلود مقاله  تشخیص اکولوژیکی و اقتصادی زنجیره تامین برای بازیافت پلاستیک در زمینه تجاری کوبا

موضوع انگلیسی:Diagnóstico ecológico y económico de la cadena de suministros para
el reciclaje de plásticos en el contexto empresarial cubano

زبان: اسپانیایی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:12
سال انتشار:2015

چکیده

زنجیره تامین بازیافت پلاستیک در کوبا عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است.
برای چندین سال ، بنابراین هدف این کار تشخیص راهبردی آن است
مدیریتی که ابعاد اقتصادی و زیست محیطی را ادغام می کند. برای رسیدن به این هدف ،
از فرایندهای فکری توسعه یافته در نظریه محدودیت ها استفاده کنید
آنها با تجزیه و تحلیل چرخه زندگی ، تکنیک های آماری و روش های چند معیاره مجزا تقویت می شوند. این
نتایج تشخیصی نیاز به طراحی مجدد تصمیمات استراتژیک را با در نظر گرفتن نشان داد
معیارهای اقتصادی را با معیارهای زیست محیطی ادغام می کند تا به عملکرد برسد
زنجیره تامین پایدار مورد مطالعه قرار گرفت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید