دانلود مقاله تحویل مستقیم یارانه برق برای مدیریت پیوند انرژی – آب زیرزمینی – کشاورزی

دانلود مقاله تحویل مستقیم یارانه برق برای مدیریت پیوند انرژی – آب زیرزمینی – کشاورزی

دانلود مقاله تحویل مستقیم یارانه برق برای مدیریت پیوند انرژی – آب زیرزمینی – کشاورزی

دانلود مقاله تحویل مستقیم یارانه برق برای مدیریت پیوند انرژی – آب زیرزمینی – کشاورزی

موضوع انگلیسی:Direct delivery of power subsidy to manage
energy–ground water–agriculture nexus
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:9
سال انتشار:2015

چکیده
سیاست انرژی هند برای تامین منابع یارانه ای بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی به سطح بالایی از آن کمک کرده است
وابستگی به تامین آب زیرزمینی برای آبیاری در مناطق روستایی ذینفعان – شرکت های انرژی ، کشاورزان و سایر کاربران قدرت
-گرفتار مارپیچ نزولی پیوسته از بدتر شدن ارائه خدمات برق ، شرکت های برق ورشکسته نزدیک ،
کاهش سطح آبهای زیرزمینی ، و راکد یا کاهش بهره وری کشاورزی. با این حال ، پویایی سیاست انتخاباتی ایجاد شده است
عادی سازی سطح تعرفه های برق تقریبا غیرممکن است. این مقاله طرحی را برای تحویل مستقیم برق پیشنهاد می کند
یارانه به کشاورزان به صورت مقرون به صرفه ، شفاف و هدفمند. این طرح از تغذیه کننده های جداگانه برق استفاده می کند ،
حداقل انرژی برای کشاورزان ، اندازه گیری هوشمند و ارائه یارانه از طریق ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور به حداکثر رساندن مزایا
برای همه ذینفعان با ارائه منبع تغذیه بهتر و مکانیزم شفاف ارائه یارانه به منظور کاهش ناکارآمدی در
سیستم فعلی و شکست مارپیچ رو به پایین.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید