دانلود مقاله تحول کشاورزی در آرژانتین از طریق حفاظت از خاک

دانلود مقاله تحول کشاورزی در آرژانتین از طریق حفاظت از خاک

دانلود مقاله تحول کشاورزی در آرژانتین از طریق حفاظت از خاک

دانلود مقاله تحول کشاورزی در آرژانتین از طریق حفاظت از خاک

موضوع انگلیسی:The transformation of agriculture in Argentina through
soil conservation
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:7
سال انتشار:2015

چکیده

تصویب "نه تا" نقطه عطف مهمی در تحول کشاورزی در آرژانتین بود. این کاغذ
روند تصویب no till و تأثیرات آن بر تولید کشاورزی را توضیح می دهد. در حالی که قبلاً ، خاک
فرسایش به حدی شدید و فراگیر بود که امروزه قابلیت و بقای صنعت را تهدید می کند
آرژانتین بیشترین تولید خود را تحت هیچ شرایطی در گذشته انجام نمی دهد. این مقاله همچنین نشان می دهد که چگونه ، پس از
سیستم در آرژانتین که برای اولین بار بر روی پذیرش فناوری تمرکز کرده بود ، اکنون مفاهیم مربوط به
کشاورزی حفاظتی (CA) و مدیریت زمین پایدار (SLM). این حرکتهای استراتژیک به آنها کمک کرده است
یک صنعت کشاورزی در آرژانتین که از نظر اقتصادی و زیست محیطی پایدارتر از گذشته است.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید