دانلود مقاله تحلیل توسعه کشاورزی فراغت

دانلود مقاله تحلیل توسعه کشاورزی فراغت

دانلود مقاله تحلیل توسعه کشاورزی فراغت

دانلود مقاله تحلیل توسعه کشاورزی فراغت

موضوع انگلیسی:Development Analysis of Leisure Agriculture
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2015

چکیده

کشاورزی تفریحی یکی از بخشهای گردشگری کشاورزی است. هدف اصلی این است که برای گردشگران آرامش بیشتری ایجاد کند
فعالیت ها. از آنجا که مزارع تفریحی توسعه یافته می توانند اشتغال بیشتری را ایجاد کنند ، این تحقیق توسعه را تجزیه و تحلیل می کند
استراتژی های کشاورزی اوقات فراغت در باغ چای Longjing. این مطالعه مفهوم روش شبکه ASEB را اتخاذ کرد. مناطق مورد مطالعه
باغهای چای Longjing در هانگژو بودند. نتایج نشان داد که ترکیب SA شهرت خوبی دارد. اس اس
منطقه چای با کیفیت بالا را نشان داد. SE حمل و نقل مناسب داشت. SB دانش تجربیات بیشتری داشت. این
WA راهنمایی های نظری کافی نداشت. WS مناطق تجاری زیادی را شامل می شد. WE فاش کرد
ضعف باغ چای اولیه بانک جهانی به سختی منافع تضمین شده را ارائه کرد. OA گردشگری را برجسته کرد
جهت گیری سیاست سیستم عامل سیستم کشاورزی تفریحی را پیاده سازی کرد. OE یک پروژه آموزشی ارائه کرد. OB
یک تعطیلات لذت بخش ترجیح داد TA یک محصول واحد پیدا کرد. آلودگی هوا TS بیشتر بود. TE با انواع مختلفی ملاقات کرد
نیازهای روانی سرانجام ، سل یک محیط زیست محیط سایت را کشف کرد. امیدوارم این مطالعه بتواند کمک کننده باشد
سیاست گذاران برخی از ابزارهای عملی را برای توسعه و تداوم مزارع تفریحی تعیین می کنند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید