دانلود مقاله تحقق مشترک ارزشهای عمومی و اهداف تجاری

دانلود مقاله تحقق مشترک ارزشهای عمومی و اهداف تجاری

دانلود مقاله تحقق مشترک ارزشهای عمومی و اهداف تجاری

دانلود مقاله تحقق مشترک ارزشهای عمومی و اهداف تجاری

موضوع انگلیسی:The collaborative realization of public values and business goals
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:13
سال انتشار:2015

چکیده

مقیاس چالش های در حال تحول جامعه به تدریج از ظرفیت بخش دولتی برای رسیدگی به آنها فراتر می رود.
مقابله با این چالش ها مستلزم آن است که دولت های کمبود بودجه به دنبال راه های ابتکاری برای تغییر و تحول باشند
عملکرد و مدلهای ارائه خدمات خود را بهبود بخشند. در حالی که در بسیاری از موارد تغییر از شروع می شود
درون سازمانی (بر اساس اهداف سیاستگذاری) و تمرکز بر سازماندهی مجدد از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ما متوجه نوع متفاوتی از ابتکارات می شویم که در آن تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات خارجی توسط دولتها سرمایه گذاری می شود تا از خارج تغییر شکل دهد.
یک دسته از نوآوری های فناوری اطلاعات و ارتباطات که به ویژه برای چنین تحولی امیدوار کننده است ، بسترهای اطلاعاتی (از این پس سیستم عامل ها) است که می تواند برای اتصال ذینفعان مختلف مورد استفاده قرار گیرد. عمومی و خصوصی بستر، زمینه
جدید نیستند با این حال ، تحقیقات زیادی در مورد استفاده از پلت فرم های دولتی – خصوصی به عنوان بخشی از تلاش تحول انجام نشده است ،
ابزارهای (خط مشی) که درگیر هستند ، و نه در مورد مقابله با چالش های آبشار چند سطحی که
تحول از طریق سیستم عامل ارائه می دهد. این مقاله با استفاده از تحقیقات تجربی که در دو تلاش بلندمدت تعبیه شده است ، به این شکاف های دانش می پردازد: (1) گزارش تجاری استاندارد بین مشاغل و سازمان های دولتی و (2) پلتفرم های اطلاعات تجارت بین المللی. در هر دو مورد ، سیستم عامل ها در حال انجام هستند
به طور مشترک توسط گروهی از سازمانهای دولتی و خصوصی توسعه یافته و مورد استفاده قرار می گیرد. این ابتکارات نشان می دهد
که سازمان های دولتی می توانند توسعه و توسعه پلتفرم های دولتی – خصوصی را به نحوی که بتواند هدایت و شکل دهند
مشاغل به دنبال منافع خود هستند در حالی که تعاملات تجاری دولت و دولت را تغییر می دهند و عموماً به منافع جمعی و ارزش عمومی خدمت می کنند. یافته های ما نشان می دهد که زمانی دولت دولتی – خصوصی بوده است
ذینفعان این ساختار را پذیرفته و متناسب با ابعاد فنی زیرساخت اطلاعاتی هستند ، حتی پلتفرم هایی که توسط بخش خصوصی هدایت می شوند می توانند به گونه ای تکامل یابند که به طور گسترده امکان پذیر باشد.
تحول در عملکرد دولت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید