دانلود مقاله تجزیه و تحلیل مجلات روانشناسی

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل مجلات روانشناسی

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل مجلات روانشناسی

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل مجلات روانشناسی Ibero-American و of Education فهرست بندی شده در مجله Citat

موضوع انگلیسی:Análisis de las revistas iberoamericanas de Psicología y
de Educación indexadas en el Journal Citation Reports
del 2013
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:12
سال انتشار:2015

چکیده

با هدف آگاهی از وضعیت مجلات Ibero-American Psychology
and Education indexed in 2013 Journal Citation Reports (JCR) ، یک مطالعه انجام شد
کتابخانه ای این مجلات ، با در نظر گرفتن شاخص های ارائه شده توسط JCR (عامل
تأثیر [FI] سال 2013 ، در 5 سال گذشته ˜ و تکامل آن ، شاخص فوری آن
2013 ، کشور مبدا ، موقعیت و چهارم هر مجله در رده خود) و به دست آمده
از طریق مجموعه اصلی وب علم (WoS) (h-index ، g-index ، میانگین از
استناد به مقاله ، کل استنادها ، سال نمایه سازی در WoS و کشورهای مبدا آن
نویسندگان). بین هر دو رشته ، 29 مجله فهرست بندی شده در JCR 2013 بدست آمد
اسپانیا˜ دارای بیشترین فهرست نمایه شده (12 مقاله در زمینه روانشناسی و 7 مورد در زمینه آموزش) ، ایبری-آمریکایی است.
برای روانشناسی ، مجله بین المللی روانشناسی بالینی و سلامت تنها مجله است
Ibero-American در اولین چارک و یکی با بالاترین FI (2915). برای آموزش ، مجله
فرهنگ و آموزش یکی از بالاترین FI (.375) ، بالاترین شاخص h (6) و بالاترین شاخص g (7) است.
با مجله Comunicar به اشتراک گذاشته شد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید