دانلود مقاله تجزیه و تحلیل توسعه IVF 1969-1978. IV جنبه های اخلاقی

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل توسعه IVF 1969-1978. IV جنبه های اخلاقی

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل توسعه IVF 1969-1978. IV جنبه های اخلاقی

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل توسعه IVF 1969-1978. IV جنبه های اخلاقی

موضوع انگلیسی: an analysis of the development
of IVF 1969–1978. IV. Ethical aspects

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:12
سال انتشار:2015

چکیده

مارتین جانسون FRCOG ، FMedSci ، FRS استاد علوم بازتولیدی دانشگاه همکار و مسیحی است
کالج ، کمبریج ، و عضو افتخاری دانشگاه کالج سنت پل ، دانشگاه سیدنی. در سال 2014 به او جایزه اهدا شد
مدال مارشال توسط انجمن باروری و باروری و به عنوان عضو افتخاری فیزیولوژی انتخاب شد
جامعه. او نویسنده کتاب "بازتولید ضروری" (چاپ هفتم ، ویلی بلکول ، ژانویه 2013) ، ویراستار مشترک جنسیت است
Repositioned (2004) ، مناسک و حقوق مرگ (2007) و مناسک و حقوق تولد (2011) ، و بیش از 300 مقاله در زمینه
علم باروری و رشد ، تاریخ ، اخلاق ، حقوق و آموزش پزشکی.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید