دانلود مقاله تاملات در مورد اخلاق تأثیر

دانلود مقاله تاملات در مورد اخلاق تأثیر

دانلود مقاله تاملات در مورد اخلاق تأثیر

دانلود مقاله تاملات در مورد اخلاق تأثیر

موضوع انگلیسی:Contemplations on the
Ethics of Impact
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:2
سال انتشار: 2015

چکیده

اصول اخلاقی انتشار و مرور اغلب وجود دارد
مورد بحث ، بحث و ناسزا قرار گرفته است ، اما هنوز در
قلب فرآیند علم نقد و بررسی است که غالب است
اخلاق تحقیق ما تعداد کمی از قوانین اعلام شده وجود دارد
رفتار در ایجاد نسخه های خطی یا آنها
اگرچه چند نگرانی مانند تعارض منافع
راهنمایی های ویژه ای دریافت کرده اند اخلاق از
مجموعه ای از نسخه های خطی و پیشنهادات اعطایی ، شاید به درستی ، با مسایل صحت داده ها و
ارائه مناسب ارقام با این وجود ، موارد دیگری وجود دارد ،
جنبه های ظریف تری که تمامیت انتشارات علمی را تضعیف می کند.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید